Privacybeleid

Laatst bijgewerkt op 11-apr-2023
Effectieve datum 11-apr-2023

Privacybeleid TomZwarthoed.nl

Dit privacybeleid beschrijft het beleid van Tom Zwarthoed, Stationsweg 63A, Noord-Holland 1471 CM, Nederland, e-mail: info@tomzwarthoed.nl, telefoon: +31 6 43256804 met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw informatie die wij verzamelen wanneer u onze website gebruikt (https://tomzwarthoed.nl) (de “Service”). Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service, stemt u in met de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw informatie in overeenstemming met dit privacybeleid. Als u hier niet mee instemt, kunt u de Service niet gebruiken of er toegang toe krijgen.

We kunnen dit privacybeleid op elk moment wijzigen zonder u hiervan op de hoogte te stellen en zullen het herziene privacybeleid op de Service plaatsen. Het herziene beleid wordt van kracht 180 dagen nadat het herziene beleid op de Service is geplaatst en uw voortdurende toegang tot of gebruik van de Service na die tijd zal uw aanvaarding van het herziene privacybeleid vormen. We raden u daarom aan om deze pagina periodiek te bekijken.

Hoe wij uw informatie gebruiken: We zullen de informatie die we over u verzamelen gebruiken voor de volgende doeleinden:

Sitebeveiliging Als we uw informatie voor een ander doel willen gebruiken, zullen we u om toestemming vragen en uw informatie alleen gebruiken nadat we uw toestemming hebben ontvangen en dan alleen voor het doel waarvoor u toestemming hebt verleend, tenzij we wettelijk verplicht zijn om anders te doen.

Hoe wij uw informatie delen: We zullen uw persoonlijke informatie niet aan derden overdragen zonder uw toestemming, behalve in beperkte omstandigheden zoals hieronder beschreven:

Analytics We eisen van dergelijke derden dat ze de persoonlijke informatie die we aan hen overdragen alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze is overgedragen en deze niet langer bewaren dan nodig is voor het vervullen van het genoemde doel. We kunnen uw persoonlijke informatie ook bekendmaken voor de volgende doeleinden: (1) om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, gerechtelijk bevel of andere juridische procedure; (2) om uw overeenkomsten met ons, inclusief dit privacybeleid, af te dwingen; of (3) om te reageren op claims dat uw gebruik van de Service in strijd is met de rechten van derden. Als de Service of ons bedrijf wordt samengevoegd of overgenomen door een ander bedrijf, zal uw informatie een van de activa zijn die worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

Uw rechten: Afhankelijk van de geldende wetgeving heeft u mogelijk het recht om toegang te krijgen tot en uw persoonlijke gegevens te corrigeren of te wissen of een kopie van uw pers

.